Fiscal Council seeks an Economist

The Council is now seeking to hire an Economist. This is an ideal opportunity for those interested in policy and advancing a career in economics.

The successful candidate will work as part of a dynamic team of Economists that support the Council. Council members are highly experienced individuals from academia, think-tanks, and international bodies.

The successful candidate will receive dedicated supervision and training. The skills acquired from the role could be applied to economic research or to public or private sector roles.

A detailed job description can be downloaded here

Economist position

Applicants should 1) complete the online application form, and 2) submit a CV to jobs@FiscalCouncil.ie by no later than 12pm noon on Wednesday 5th June 2024. Late/incomplete applications will not be considered. Interviews would be planned for the following weeks. The Council is open to considering secondment arrangements for eligible candidates. The start date is negotiable. A panel of candidates may be formed for future potential appointments.

 

Tá an Chomhairle ag iarraidh Eacnamaí a fhostú anois. Is deis iontach í seo dóibh siúd a bhfuil suim acu i mbeartas agus atá ag cur slí bheatha san eacnamaíocht chun cinn.

Oibreoidh an t-iarrthóir rathúil mar chuid d’fhoireann dhinimiciúil Eacnamaithe a thacaíonn leis an gComhairle. Daoine aonair a bhfuil an-taithí acu ón saol acadúil, meithleacha smaointe agus comhlachtaí idirnáisiúnta is ea comhaltaí na Comhairle.

Gheobhaidh an t-iarrthóir rathúil maoirseacht agus oiliúint. D’fhéadfaí na scileanna a fhaightear ón ról a chur i bhfeidhm ar thaighde eacnamaíochta nó ar róil san earnáil phoiblí nó phríobháideach.

Is féidir cur síos mionsonraithe ar an bpost a íoslódáil anseo

Seasamh eacnamaí

Ba cheart d’iarratasóirí 1) an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú, agus 2) CV a chur isteach chuig jobs@FiscalCouncil.ie tráth nach déanaí ná 12pm meán lae Dé Céadaoin 5 Meitheamh 2024. Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha/neamhiomlána. Bheadh agallaimh beartaithe do na seachtainí ina dhiaidh sin. Tá an Chomhairle sásta socruithe iasachta d’iarrthóirí incháilithe a bhreithniú. Tá an dáta tosaithe soshannta. Féadfar painéal iarrthóirí a roghnú le haghaidh ceapachán amach anseo.