Fiscal Council seeks an Economist

The Council is now seeking an Economist for a temporary position (6 months). This opportunity will be ideal for those interested in policy and advancing a career in economics.

The successful candidate will primarily work as part of a dynamic team of Economists supporting the Council. They will also work directly with highly experienced Council members drawn from academia, think-tanks, and international bodies.

The successful candidate will receive dedicated supervision and training. The skills acquired from the role could be applied to economic research or to public or private sector roles.

A detailed job description and application form can be downloaded here:

Economist position

Application Form

Interested applicants should submit a cover letter indicating their suitability for the post, together with a completed application form and a detailed CV by email to admin@fiscalcouncil.ie by no later than Thursday 15th February 2024. Late or incomplete applications will not be considered.

 

Tá an Chomhairle ag lorg Eacnamaí ar feadh tréimhse sealadach (6 mhí). Beidh an ról oiriúnach dóibh siúd atá suim i mbeartas agus atá ag cur chun cinn acú gairm san eacnamaíocht.

Beidh an iarrthóir rathúil ag obair ar son foireann ghníomhach eacnamaithe ag tabhairt tacaíochta don Chomhairle. Freisin, beidh siad ag obair go díreach le baill mórthaithí an Chomhairle ón saol acadúil, meithleacha smaointe, agus comhlachtaí taighde idirnáisiúnta.

Gheobhaidh an t-iarrthóir rathúil maoirseacht agus oiliúint thiomanta. D’fhéadfaí na scileanna a fhaightear ón ról a chur i bhfeidhm ar thaighde eacnamaíoch nó ar róil san earnáil phoiblí nó phríobháideach.

Ba cheart d’iarratasóirí atá spéis acú litir chlúdaigh a chur isteach ag léiriú a n-oiriúnacht don phost, mar aon le foirm iarratais chomhlánaithe, agus CV ar ríomhphost chuig admin@fiscalcouncil.ie roimh Déardaoin 15 Feabhra 2024. Ní ghlacfar iarratais dhéanacha nó neamhiomlána.